ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් පරීක්ෂාවෙන් හෙළිවන මිහින් ලංකා මගඩි | දිනමිණ

ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් පරීක්ෂාවෙන් හෙළිවන මිහින් ලංකා මගඩි

 ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවේ විමර්ශනය MA60 ගුවන් යානා අත්කර ගැනීම.
සල්ලි ගිල්ල සුදු අලියා ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් ලයින්
ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය පිළිබඳ විමර්ශන මණ්ඩලය පවසන පරිදි ඔවුන් ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් ලයින්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කිරීම, ගුවන්යානා බද්දට ගැනීමේදී හෝ සපයා ගැනීමේදී අක්‍රමිකතා සිදුව ඇති බවට සාධක තිබුණේද, එම ගුවන් සේවය මඟින් රුපියල් මිලියන 25කට වැඩි වටිනාකමකින් යතු භාණ්ඩ හා සේවා සපයා ගැනීමේදී නිසි ක්‍රියා පිළිවෙත අනුගමනය කර ඇතිද, ගුවන් සේවයෙහි මනා ක්‍රියාකාරිත්වයට අහිතකර ලෙස බලපාන බාහිර මැදිහත්වීම් තිබුණේද යන්න තහවුරු කෙරෙන සාක්ෂි තිබුණේද යන කරුණු විමසා බලා තිබේ. මේ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ එම විමර්ශන මණ්ඩල‍ෙය් වාර්තාවෙන් උපුටා ගත් කරුණුය. මෙහි දෙවන කොටස ඊයේ දිනමිණ පුවත්පතෙහි 09වන පිටුවේ පළවිය. මේ එහි තෙවන කොටසයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවේ විමර්ශනයේ දී මිහින් ලංකා ගුවන් සේවාවේ මෙහෙයුම් සහ පාලනයට අදාළ උපායමාර්ගික සහ වැදගත් තීරණ ගැනීම පිළිබඳව සමාලෝචනයක් කරන ලදී. දෙවනුව සඳහන් කළ මිහින් ලංකා ගුවන් සේවාව, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවට සමීප උපායමාර්ගික සහ ජාලා සබඳතා ඇති ස්වාධීන ගුවන් සේවාවකි. එම ගුවන් සේවාවේ සභාපති ඉහළ කළමනාකාරිත්ව කණ්ඩායම සහ දේශපාලන වශයෙන් නිරාවරණය වී ඇති ඇතැම් දේශපාලනඥයන් සහ උසස් පෙළේ අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් ඇතුළු සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන් MA60 ගුවන් යානා අත්පත් කර ගැනීමේදී සමීප සම්බන්ධතා පවත්වා ඇතැයි පෙනී ගිය හෙයින්, පුළුල් සමාලෝචනයක් කිරීමට සිදුවිය. ඊට අමතරව MA60 ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කරලියට නොපැමිණි ඇතැම් කරුණු හෙළිදරව් කළ ලිපි ලේඛන ද විමර්ශන කණ්ඩායමේ සමාලෝචනයට ලක්විය. මෙම සමාලෝචන වාර්තාව විශේෂයෙන්ම MA60 ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීම් හා සම්බන්ධය.

උචිත සොයා ගැනීම් පහත දැක්වේ.

ජාතික අය වැය ශීර්ෂය - 176 2010 - සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය - සංවර්ධන කටයුතු - වාර්තාගත ප්‍රාග්ධන වියදම් ඇස්තමේන්තු සීමාසහිත මිහින් ලංකා (පෞද්ගලික) සමාගම යටතේ වර්ග කර ඇති ඇස්තමේන්තු පහත දැක්වේ.

සංශෝධිත ඇස්තමේන්තුව එකතුව

සීමාසහිත මිහින් ලංකා

(පෞද්ගලික සමාගම ණයට ලබාදීම

අ. රුපියල් මිලියන 200ක් මිහින් ලංකා සමාගමේ බැංකුවක සෘජු බැංකු පියවීමක් ලෙස වාර්තා කර තිබේ.

ආ. රුපියල් මිලියන 10 බැගින් වූ නිකුතු දෙක මිහින් ලංකා සමාගමේ බැංකු පහසුකම් පියවීමට.

ඇ. රුපියල් මිලියන 1,500 නිකුත්තුව මිහින් ලංකා සමාගමට අදාළ එකක් හෝ ඊට අදාළව කළ ගෙවීමක් ලෙස පෙනී නොයයි.

• ඉහත ප්‍රාග්ධන වියදම් කිරීමේ මූල්‍ය සැලැස්මේ 2011 ඇස්තමේන්තුවල රුපියල් මිලියන 1,500ක විදේශ ණයක් ඇතුළත්ය.

• MA 60 ගුවන් යානා දෙකක් මිලදී ගැනීමේ වියදම් ශිර්ෂය - ණය අංක 2010029 දරන 2011-12-30 දිනැති සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලිපියක් අනුව ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන ලේකම් ඉහත කී Mod/FD/NP2/03/2011 දරන 2011.12.30 සටහනක් කර ඇති බව විමර්ශන කමිටුව විසින් සනිටුහන් කරගෙන තිබේ.

(ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ එම ලිපිය විමර්ශන කණ්ඩායම වෙත සැපයුවේ නැත.) සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශ ලිපියේ සඳහන් වන්නේ, 2011 වැය ශීර්ෂ යටතේ මිහින් ලංකා සමාගමට ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමට අංක 176-02-03-3-2302-12 අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ යටතේ ප්‍රතිපාදන සලසා ඇති බවත්, විදේශ ණය අරමුදල් යටතේ MA 60 ගුවන් යානා දෙකක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් මිලියන 1,500 ක් සපයා ඇති බවත් සඳහන් වේ. මෙම වැය ශීර්ෂය සහ අරමුදල් පහසුකම් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට මාරුකර ඇති බවටත් එම ලිපියේ තවදුරටත් සටහන් කර තිබේ. සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ මෙම ලිපිය සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි සහ ලේකම්ගේ අත්සනින් නිකුත් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ නිශ්චිත අනුමැතිය නොමැතිව විධිමත් ලෙස ඉහත කී මාරු කිරීම් සිදුකිරීමට අවසර ඇත්ද යන්න සහ ඒ සියල්ලම සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරි, වෙනත් නිලධාරින් සහ ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ විධිමත් පූර්ව අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත්ද යන්න පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීමට අවශ්‍යව ඇත. ආරක්ෂක ලේකම්ගේ යොමු කිරීමේ ලිපියේ සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලිපියේ දිනය වශයෙන් සඳහන් වන්නේ 2011 දෙසැම්බර් 30 බව වාර්තා කිරීමත් මෙහිලා වැදගත්ය. සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශ ලිපියේ පිටපතක් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත ද යවා තිබේ. එම අමාත්‍යාංශයද මෙම මුදල් මාරුකිරීමේ කාර්යයට සම්බන්ධ බව පෙනී යයි.

මිහින් ලංකා පරීක්ෂණයේදී

* MA 60 ගුවන් යානා දෙක මිලදී ගැනීම පිළිබඳ කිසිදු ලිපිගොනුවක් තමන් සතුව නැති බව.

• ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයෙන් ලබාගත් ලේඛන දෙකක් බව‍.

මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අදාළ අමාත්‍යාංශය සමඟ කටයුතු කළේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා බව.

කෙසේ වෙතත් අතුරු වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි විසින් නඩත්තු කළ ලිපිගොනු කිහිපයක් ඉස්මතු වූ බවත්, ඒවා ආයෝජන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බවත් සඳහන් කරන ලදී.

මිහින් ලංකා හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කපිල චන්ද්‍රසේන

• MA 60 ගුවන් යානා අත්පත් කර ගැනීමට අදාළ කවර හෝ ලිපිගොනුවක් තමා නඩත්තු කළ බවත්, ලිපිගොනු තමා රඳවාගෙන ඇති බවත්, ඉවත් කරගෙන ඇති බවත් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

• ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීමට අදාළ සියලුම ගනුදෙනු වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සිදුකළ බවත්, ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සහායද ඒ වෙනුවෙන් ලබාගන්නට ඇති බවත්

• ගුවන් යානා ඇත්ත වශයෙන් මිලදී ගෙන ඇත්තේ මිහින් ලංකා සේවාවට නොව ගුවන් හමුදාවට බවත්, ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකළ බවත්, මුදල් සහ ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ සහායද ඊට ලැබෙන්නට ඇති බවත්, වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාල සම්බන්ධතා ඔස්සේ සබඳතා ගොඩ නගා ගන්නට ඇති බවත්:

• වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ අයවැය ඇස්තමේන්තු යටතේ මෙය වාර්තා කර ඇත්තේ විදේශ අරමුදල් ලබාගැනීමේ කොන්දේසිවලට අනුකූලව ගනුදෙනුව සිදුකරන බවට පෙන්වීමට බවත්, සන්නද්ධ හමුදා වෙනුවෙන් එම ඇස්තමේන්තුවලින් මුදල් සැපයිය නොහැකි නිසා බවත්, ඉහත කී කරුණු තමා සත්‍ය වශයෙන් විශ්වාස කරන බවත්;

• ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීම සම්බන්ධ මුල්ම රැස්වීම මුදල් සහ ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේදී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති බවත්, ඊට සියලුම අදාළ සෙසු පාර්ශව සහභාගි වූ බවත්; පැවැසුවේය.

• සැලසුම් කර තිබූ සංචාරක ගමන් සේවා වැනි අභ්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළවල් 14ක දේශීය ගුවන් සේවා කටයුතු වෙනුවෙන් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් ප්‍රශ්න කර ඇත.

• ජාතික ප්‍රමුඛතා සහ ගුවන් සේවාවලට සම්බන්ධව නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට අදාළ ශක්‍යතා වාර්තාවක් සහ ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස මිහින් ලංකා සමාගමෙන් ඉල්ලා තිබේ.

• ශක්‍යතා වාර්තාව සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙළ කිරීම සඳහා කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා විසින් කටයුතු සූදානම් කර තිබිණි. එය සිදුකළ යුතු වූයේ

• මුදල් සහ ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් දෙන ලද නියෝග සහ වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් දී ඇති අතිරේක නියෝගද පදනම් කරගෙනයි.

ගුවන් යානා 4-6 ක් එක්වර අත්පත් කරගත යුතු බවට නියෝග දී තිබියදීත් ගුවන් යානා දෙකක් පමණක් මුලින්ම ගැනීමට මිහින් කණ්ඩායම විසින් සැලැසුම් කර තිබේ. ශක්‍යතාව තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව සහ වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය සහ සංචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පොදු පහසුකම් ගොඩනැගීමෙන් අනතුරුව තවත් ගුවන් යානා දෙකක් ලබා ගැනීමත් ඉන් අනතුරුව සිදුකිරීමත් ඊට ඇතුළත් විය.

දැනට තිබෙන තොරතුරුවල විධිමත් පරිදි සඳහන් වී ඇති පරිදි, අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා පමණක් ශක්‍යතා වාර්තා සීමා කළ යුතු බවට නියෝග දී තිබිය දී යෝජිත ආයෝජනය සාධාරණීකරණය කිරීමට ඉන්දියාවේ සහ මාලදිවයිනේ ඇතැම් කලාපීය ගමනාන්ත බලා ගුවන් ගමන් යාමද ඇතුළත් කිරීමට මිහින් ලංකා කණ්ඩායම විසින් කටයුතු කර ඇත.

• මෙම කාර්යයට හොඳින්ම ගැලපුණේ අඩුම පිරිවැයකට මිලදී ගත හැකි මෙන්ම මෙහෙයුම් වාසි ඇති ටර්බොප්‍රොප වර්ගයේ ගුවන් යානායි.

රජයේ ඉහළ පෙළේ පිරමීඩයට සබඳතා ඇති දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය කර තිබූ ඇතැම් පුද්ගලයන් සමඟ තමන්ට සමීප සම්බන්ධතා තිබූ බවට මිහින් ලංකා සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි පිළිගත්තේය.

• MA 60 ගුවන් යානා සම්බන්ධයෙන් තමන්ට කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නැති බව තරයේ පැවසූ හිටපු සභාපති වික්‍රමසිංහ එම ගුවන් යානා සාමාන්‍ය වැසියන් ප්‍රවාහනය කිරීමට සුදුසු නැති බව යළි යළිත් පැවසීය. ඔහු පැවසූ අන්දමට MA 60 ගුවන් යානා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට හෝ මිහින් ලංකා ගුවන් සේවයට ගැලපුණේ නැත.

වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගත් ලේඛන සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි විසින් පසුව ඉදිරිපත් කළ ලිපිගොනුවලින් පහත සඳහන් කරුණු හෙළිවිය.

• වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 2008/36 හා 2008 සැප්තැම්බර් මස 1 දිනැති සන්දේශය අනුව, 2008 සැප්තැම්බර් 3 දින පැවැති කැබිනට් රැස්වීමකදී ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීම කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත. එහි සංක්ෂිප්ත විස්තර පහත දැක්වේ.

• දසක දෙකක කාලයක් තුළ ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය කිරීමේ නියැලී සිටි එමෙන්ම 2004 නොවැම්බර් මාසයේ සිට විදේශීය ගනුදෙනුකරුවන්ට ඒවා සැපයීමේ නියැලී සිටි CATIC සමාගමෙන් MA 60 ගුවන් යානා 6 ක් මිලදී ගැනීමට අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරන බව‍.

චීන රජයේ විශේෂ අරමුදල් පැකේජයක් ඇති බව CATIC සහ චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයට දන්වා තිබේ.

• MA 60 ගුවන් යානා 6ක් මිලදී ගැනීමට සහන ණයක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස බීජිං හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට සහ චීනයේ EXIM බැංකුවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

• සහන පහසුකම් ලබාදීමට කැමති බව චීන රජය විසින් EXIM බැංකුව මගින් දන්වා තිබූ අතර, ව්‍යාපෘතිය ඇගැයීම සඳහා වාණිජ ‍කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

අදාළ සන්දේශයේ හරය වශයෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ, විශේෂයෙන්ම මැදපෙරදිග සහ ආසියානු රටවලට මගීන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට පාවිච්චි කළ හැකි ගුවන් යානා ලබාගැනීමෙන් මිහින් ලංකා සමාගම වාණිජමය වශයෙන් සජීවි ආයතනයක් බවට පත්කිරීමත්, 2009 අයවැය ලේඛනය තුළින් ජාත්‍යන්තර සහ වෙනත් යුතුකම් සහ බැඳීම් ආවරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයි.

පහත සඳහන් කරුණු වෙනුවෙන් අනුමැතිය පතා තිබේ.

• MA 60 ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමට තාක්ෂණික සහ මුදල් යෝජනාවක් CATIC වෙත යැවීමට.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව, ගනුදෙනු සහ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් (CANC) සහ ව්‍යාපෘති කමිටුවක් (PC) පත්කිරීමට.

ඉහත කමිටුවල නිර්දේශ පදනම් කරගෙන CATIC සමඟ වාණිජ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට.

සහනදායි ණය මුදලක් ලබාගැනීමට කටයුතු සුදානම් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් (ERD) ඉල්ලා සිටීමට

මිහින් ලංකා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් 2009 අය වැය ලේඛනයෙන් වෙන් කිරීමට.

පරීක්ෂණ කමිටුවේ සමාලෝචනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කළ ගනුදෙනු කමිටුවේ 2008-11-20 දිනැති වාර්තාවෙන් සැලසුම් කළ ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ සැලැස්මේ මූලික දුර්වලතා රැසක් අනාවරණය වේ. එම වාර්තාවේ සංක්ෂිප්තය පහත දැක්වේ.

• ටර්බෝ ප්‍රොප් ගණයේ ආසන 50-60 MA 60 ගුවන් යානා චීන ගුවන් සේවා නීති සහ රෙගුලාසි අනුව සැලැසුම් කර ඇති අතර, එම රෙගුලාසි ඇමෙරිකන් ෆෙඩරල් ගුවන් පරිපාලන අවශ්‍යතාවන්ට සමාන බව පෙනී යයි.

• MA 60 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවාවේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලතාවක් දක්වන්නේද යන්න පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කිරීමට පරීක්ෂණ කමිටුවට නොහැකි වී තිබේ.

• සහතික ලබාදී තිබුණේ MA 60 මගී ගුවන් යානා වර්ගයට පමණකි.

• අදාළ ගුවන් යානා කිසිදු පිළිගත් ගුවන් සේවාවක් විසින් හෝ සංවර්ධිත විධිමත් පද්ධතියක් යටතේ මෙතෙක් පාවිච්චි කර නැත.

වාර්ත‍ාවේ නිගමන සහ නිර්දේශ ගනුදෙනු සහ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (CNAC) සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර අදාළ විස්තර විනිවිද පෙනෙන ලෙස වාර්තාවේ සඳහන් වී නැත.

වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය වෙත යොමුකරන 24.10.2008 දිනැති CATIC යෝජනාවේ අවසන් දිනය වශයෙන් සටහන් කර ඇත්තේ ජනවාරි 31 දිනයි. මේ හේතුකොටගෙන පැන නැගීමට තුඩු දිය හැකි ප්‍රශ්න සහ බලපෑම් එහි සනිටුහන් කර නැත.

ගුවන් යානා මිහින් ලංකාවලට බව සඳහන් කරන ගනුදෙනු සහ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව පහත සඳහන් තීරණවලට එළඹ තිබේ.

අදාළ නියෝජ්‍යායතන සහ චීනයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව සිවිල් ගුවන් සේවාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විසින් විධිමත් පුර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු අතර, අධ්‍යයන කොට වාර්තා කිරීමටත් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමටත් තාක්ෂණික කමිටුව වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අදාළ අනාවරණය කිරීම්වලින් අනතුරුව පිළියම් කිරීමේ පියවර ගත් බවට විමර්ශන කණ්ඩායමට කිසිම තොරතුරක් ලැබී නැත.

මිහින් ලංකා ලිපි ශිර්ෂයක “යෝජිත දේශීය මෙහෙයුම්” යන සිරස් තලය යටතේ වූ ලිපියක පහත සඳහන් කරුණු සඳහන් වේ.

මූලික අත්පත් කරගැනීම් යටතේ 1 වන වසරේදී ගුවන් යානා ඇණියට ගුවන් යානා 2ක් 2 වන සහ 3 වන වසරේදී ගුවන් යානා 2 බැගින් අත්පත් කර ගැනීම.

මුලික අත්පත් කරගැනීමේ සැලැස්ම ගුවන් යානා අත්පත් කර ගැනීම දේශීය ගුවන් ගමන් මත පමණක් පදනම් විය. එම ගුවන් යානා සාක් කලාපය තුළ කෙටි ගුවන් ගමන් වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමක් කර නොතිබිණි.

ඉන්දීය ගමනාන්තයන් කිහිපයකට ගුවන් සේවා සැපයීමේ මිහින් ලංකා ව්‍යාපාරික සැලැස්මේ ඇතුළත් සේවා උපලේඛනයට අනුව ගුවන් සේවාව නඩත්තු කිරීම පවා මිහින් ලංකා සේවය සතුව එක් ගුවන් යානයක් පමණක් තිබීම නිසා සීමාවිය. එමෙන්ම අදාළ ගුවන් මාර්ගය පුළුල් කරගැනීමේ හැකියාවද එමගින් සීමා වී තිබිණි. මෙම සීමාව, මිහින් ලංකා සේවාවට ආදායම් උපදවා ගැනීමේ හැකියාව කෙරේ සෘනාත්මක ආකාරයෙන් බලපායි.

ඉතාම වාසිසහගත කොන්දේසි මත අඩු මෙහෙයුමක් සිදුකරන ගුවන් යානයක් අත්පත් කර ගත්තේ නම්, ආර්ථික වශයෙන් සජීවි කලාපීය ගුවන් ‍මෙහෙයුම් සිදුකිරීම සහතික විය හැකිව තිබිණි.

• ඉන්දීය ගමනාන්තයන් තෝරා ගැනීමට අදාළව තිබූ වෙළෙඳ පොළ දත්ත අනුව, එවැනි වෙළෙඳපොළකට අවශ්‍ය සේවා සැපයීමට MA 60 ගුවන් යානා ඉතාම සුදුසු විය. එවැනි ගුවන් යානා මිල අඩු බැවින් වෙළෙඳ පොළ ප්‍රවනතා අනුව මිහින් ලංකා සේවයට තරගකාරී ගුවන් ගාස්තු පවත්වාගෙන යාම ඉඩකඩ තිබිණි.

ඉහත සඳහන් කරුණු පදනම් කරගෙන මුලින් සපයා තිබූ ගුවන් යානා අත්පත් කරගැනීමේ සැලැස්ම 1 වන වසරේදී ගුවන් යානා 2ක් අත්පත් කරගැනීමටත්, 2 වන වසරේදී ගුවන් යානා 4ක් අත්පත් කරගැනීමටත් යෝජනා කර ඇත.

‍ෙම් අනුව ව්‍යාපෘති කමිටුව විසින් පහත සඳහන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යාපෘති කමිටුවේ නිර්දේශ

1 වන සහ දෙවන වසරේදී ගුවන් යානා 6ක් මිලදී ගැනීමට

ගුවන් යානාවල ආසන සැලැස්ම අවසන් වශයෙන් සැකසීමට

සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එක් ගුවන් යානයක් වෙනුවෙන් වැය වන පිරිවැය ලබාගැනීමට.

මිහින් ලංකා සේවාව විසින් සපයනු ලබන ව්‍යාපාරික සැලැස්ම අනුව, ගුවන් යානා සපයන දින කාලසටහන ලබාගැනීම.

මිහින් ලංකා සේවාව විසින් සපයනු ලබන මෙහෙයුම් සැලැස්ම පදනම් කරගෙන නඩත්තු සේවා සහ භාණ්ඩ වට්ටෝරුවේ ඇතුළත් අමතර කොටස් වෙනුවෙන් මිල ගණන් අවසන් වශයෙන් නියම කිරීම.

මිහින් ලංකා විසින් සපයන අවශ්‍යතා පදනම මත TEC මණ්ඩලීය සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩලයේ පුහුණු කිරීමේ ගාස්තු අවසන් වශයෙන් නියම කිරීම.

ගුවන් යානා සැපයීමේ උපලේඛනය අනුව ගුවන් යානා ගෙන්වා ගැනීමට වැයවන මුදල රක්ෂණ මුදල අවසාන වශයෙන් තීරණය කිරීමට.

චීනයේ EXIM බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කළ මුදල් පැකේජය පිළිබඳව සාකච්ඡා කර අවසාන තීරණවලට එළඹීමට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටීමට.

ණය මුදල් 20 අවුරුදු ණය මුදලක් වනු ඇති බවටත් 5 අවුරුදු සහන කාලයක් සහ භාණ්ඩාගාරයට පිළිගත හැකි පොලී ප්‍රමාණයන්ද ලබාගත හැකි වනු ඇතැයි ව්‍යාපාර ඇගැයීම් සිදුකළ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම උපකල්පනය කර තිබේ.

මුල් සැලැස්ම සංශෝධනය කිරීමත් සමඟ දේශීය ගුවන් සේවා සැපයීමට අමතරව ට්‍රිචි, කොචින් සහ කොයිම්බටෝ වැනි ගමනාන්තයන්ට සතියට දින තුනක ගුවන් ගමන් සේවා ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වී ඇත.

ඉන්දීය ගමනාන්තයන්ද ඇතුළත් සංශෝධිත මූල්‍ය ප්‍රක්ෂේපනවල 1 වන වසරේදී රුපියල් මිලියන 202 ක ආදායමකුත් බදු අය කර ගැනීමට පෙර රුපියල් මිලියන 82 ක ලාභයකුත් ලබාගැනීමට අපේක්ෂිත විය.

මෙහිදී මුදල් වර්ගය හෝ මිණුම් ඒකකය දහස් ගණන්වලින්ද මිලියනවලින්ද යන්න නිශ්චිතව සඳහන් නොකිරීම හේතුවෙන් එය හදිසියේ සකසන ලද වෘත්තීයමය නොවන ඇගැයීමක් බව පෙන්නුම් කරයි. වසර 20 කින් අනතුරුව ලැබෙන ආදායම රුපියල් මිලියන 8340 දක්වාත් ලාභය රුපියල් බිලියන 7235 දක්වාත් වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ලදී. ශක්‍යතා වාර්තාවේ විස්තර අනුවද 1 වන වසරේදී රුපියල් මිලියන 474 ක සංයුක්ත ආදායමක් සහ බදු ගෙවීමට පෙර රුපියල් මිලියන 103ක ලාභයක් ලබාගත හැකි වනු ඇතැයි සටහන් වේ.

මෙයද කඩිමුඩියේ සකස් කළ වෘත්තියම නොවන වාර්තාවක් බව පෙනී යයි. වසර 20 කින් අනතුරුව ආදායම රුපියල් මිලියන 14949 දක්වාත්, ලාභය රුපියල් මිලියන 11827 දක්වාත් වැඩි වනු ඇතැයි උපකල්පනය කර තිබිණි. මෙම ප්‍රක්ෂේපිත ප්‍රතිඵල අතිශය සුබවාදී මෙන්ම, වාරික ප්‍රවණතා සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රාදේශීය පිල් ලකුණු පදනම් කරගෙන පිළියෙළ කරන ලද බවට සාක්ෂි නැත. මෙයින්ද පෙනී යන්නේ අදාළ ඇස්තමේන්තු MA 60 ගුවන් යානා 6 අත්පත් කරගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීමේ අදහසින් සකසන ලද ඒවා බවය.


නව අදහස දක්වන්න