ද.කොරියා-අමෙරිකා නව න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් | දිනමිණ


 

ද.කොරියා-අමෙරිකා නව න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක්

දකුණු කොරියාව සහ ඇමෙරිකාව නව න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමකට බදාදා ඇතුළත් වී ඇත. මේ අනුව දකුණු කොරියාවට සිය සිවිල් පරමාණු බලශක්ති වැඩසටහන ව්‍යාප්තකිරීමටත්, සාමකාමි න්‍යෂ්ටික කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමටත් ඉඩ සැලසෙන බව යොනප් පුවත් සේවයපවසයි. සියොල්හි දී අත්සන් කළ නව ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ විදේශ කටයුතු ඇැමතිවරයා අනාවරණය කර නැත.

1974 දී න්‍යෂ්ටික ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීමේ සාකච්ඡා දකුණු කොරියාව සහ ඇමෙරිකාව අතර ආරම්භ වූයේ 2010 දියි. න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවීම ව්‍යාප්ත වීමට ඉඩ අතිය යන සැකය මත එකී ගිවිසුම අනුව පාවිච්චි කළ ඉන්ධන යළි පැසුරුම් කිරීම තහනම් කර තිබිණි. එමඟින් නිෂ්පාදනය වන ප්ලුටෝනියම් පරමාණු බෝම්බ නිපදවීමට යොදා ගැනීමේ හැකියාව තිබූ නිසයි.

බලශක්තිය නිපදවීම සඳහා පාවිච්චි කළ ඉන්ධන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට අවසර දෙන ලෙස දකුණු කොරියාව ඇමෙරිකාවට ඇවිටිලි කළේ කලක පටන්ය. පෛරෝ පැසුරුම් ක්‍රමය භාවිතයෙන් ප්ලුටෝනියම් නිපදවෙන්නේ ආරක්ෂක සංඝටක මුසුවක් ලෙසයි.

දෙපාර්ශ්වය විසින් මෙය තහවුරු කර ගැනීමට හවුල් පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කර තිබේ. දකුණු කොරියාව ස්වකීය බල ශක්ති අවශ්‍යතා වන්ගෙන් 30%ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන්නේ න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරක 23ක් උපයෝගි කරගැනීමෙනි. එක්සත් අරාබි ජන රජයේ න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයන් ඉදිකිරීමට 2009 දී ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 20ක ඇනවුමක් ලැබීමත් සමඟ දකුණු කොරියාව න්‍යෂ්ටික බලාගාර අපනයනය කරන ප්‍රධාන පෙළේ රටක් බවට පත් විය.

නව අදහස දක්වන්න