මල්ල පුරාවට කේතල් ලැබිලා | දිනමිණ

මල්ල පුරාවට කේතල් ලැබිලා

චන්දික නානායක්කාරට මෙවර අලුත් අවුරුදු උත්සවවලට සහභාගි වෙන්න ආරාධනා ලැබිලා වැඩිපුරත් එක්ක. ඉතින් ඒ හැම එකකටම චන්දික නෑ බෑ කියන්නේ නැතුව සහභාගිවන්න තීරණය කළාලු. සාමාන්‍යයෙන් චන්දිකට ඔවැනි කටයුත්ත ආරාධනා කරන අය දන්නවලු වෙන කවුරු ආවේ නැතත් චන්දික නම් එනවාමයි කියලා. මොකද ඔහු එතරම්ම කාරුණික සහ නිතහමානී කලාකරුවකු හින්දා. ඔන්න ඉතින් චන්දික තමන්ට ලැබුණු ආරාධනාවට අනුව අවුරුදු උත්සවයකට සහභාගි වුණා. මෙය සංවිධානය කරලා තිබුණේ එක්තරා රූපවාහිනි නාළිකාවකින්. චන්දික බොහොම හැඩට ඇඳ පැළඳගෙන එයට සහභාගි වුණා. සංවිධායක කමිටුව විසින් චන්දිකටත් ඇරයුම් කළාලු තරගවලට සහභාගි වෙන්න. චන්දිකත් බොහොම කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙලා. චන්දිකත් එක්ක තරගවලට සහභාගි වෙලා තියෙන්නේ හිමාලි සයුරංගි. දෙන්නා එක්ක තරග කිහියකටම ඉදිරිපත් වෙලා ඒවායින් ජයග්‍රහණය කරලා. කොහොම හරි එදා චන්දික එතැනින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අත පිරෙන්න තෑගි අරගෙන. එදා චන්දික ගෙදර ගිහින් තෑගි ටික පරිස්සමට තියලා ඒවා එකිනෙක දිග හරින්න පටන් ගත්තලු. මෙන්න වැඩක්. තෑගි පෙට්ටි ඇතුළේ වැඩිපුරම තිබිලා තියෙන්නේ කේතල්. දිග හරින දිග හරින තෑග්ග කේතලයක්ලු. අනේ ඉතින් මෙච්චර කේතල් මොනවා කරන්නද හිතාගෙන තෑග්ගෙන් තෑග්ග උතුම් තෑග්ග කියන්නා වගේ චන්දික ඒ කේතල් ටික බෙදලා දීලා.


නව අදහස දක්වන්න