මෙක්සිකෝව භූ-කම්පනයකින් හෙල්ලෙයි | දිනමිණ


 

මෙක්සිකෝව භූ-කම්පනයකින් හෙල්ලෙයි

ඒ.එෆ්.පි

දකුණු දිග මෙක්සිකෝවේ ඔයැක්සාකා ප්‍රාන්තය හෙල්ලුම් කවමින් පෙරේදා රිච්ටර් ඒකක5.5ක භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබෙන බව එරට බලධාරීහු ප්‍රකාශ කළහ. එහෙත් මෙහිදී කිසිදු හානියක් සිදුව ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී නැත.

300,000ක පමණ ජනතාවක් වාසය කරන ප්‍රාන්තයේ ඔයැක්සාකා අගනුවරට මෙම භූමි කම්පාව දැනී තිබේ. මෙහිදී බලධාරීන් විසින් භුකම්පන අනතුරු ඇඟවුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ තවදුරටත් භූමිකම්පා හෝ පසුකම්පන සිදුවේය යන අපේක්ෂාවෙන් බව ආණ්ඩුකාර ගැබිනෝ කියු ප්‍රකාශ කරයි. භූමිකම්පාවේ කේන්ද්‍රය මාටියස් රොමෙරෝ නගරයෙන් කිලෝමීටර 23ක් වයඹ දිගින් පිහිටි බව පැවැෙස්. මීට ෙපර එරට ඇතිවූ භූමිකම්පා මෙන් නොව මෙක්සිකෝ අගනගරයට එය දැනී ඇත්තේ යාන්තමින් පමණි.

නව අදහස දක්වන්න