නුගේගොඩ-රාජගිරිය ඩෙංගු වැටලීම්: ක්ෂණික දඩ ක්‍රමයක් ක්‍රියාවට | දිනමිණ

නුගේගොඩ-රාජගිරිය ඩෙංගු වැටලීම්: ක්ෂණික දඩ ක්‍රමයක් ක්‍රියාවට

කෝට්ටේ මධ්‍යම සමූහ නන්ද. ඒකනායක

 කෝට්ටේ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන යටතේ නුගේගොඩ හා රාජගිරිය යන ප්‍රදේශවල කරන ලද හදිසි වැටලීම්වලදී නිවෙස් 15කින් ඩෙංගු මදුරුකීට සාම්පල් ලබාගෙන ඇත. එම අවස්ථාවේම දඩගැසීමේ නව වැඩපිළිවෙළ අනුව එහිදි එක් අයෙකුගෙන් රුපියල් 2000 බැගින්, දඩ මුදල් අයකරගෙන තිබේ.

මේ අනුව පසුගිය සතියේ කරන ලද මෙම පරීක්ෂණ අනුව, රුපියල් 30,000ක මුදලක් දඩමුදල් ලෙස අයකරගෙන තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න