අනුරාධපුර රෝහලේ ශල්‍යාගාරයේ ගින්නක් | දිනමිණ

අනුරාධපුර රෝහලේ ශල්‍යාගාරයේ ගින්නක්

අනුරාධපුර මධ්‍යම විශේෂ

 ශෛල්‍යකර්ම සිදුකරන අතරතුරදී අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ බී ශල්‍යාගාරය තුළ ඊයේ (10) දහවල් හදිසි ගින්නක් හට ගනු ලැබීය. දහවල් 12.20ට පමණ බී ශල්‍යාගාරය තුළ ඇති වූ හදිසි විදුලි කාන්දුවකින් ගින්න හටගත් අතර එහි සේවකයන් කඩිනමින් විදුලිය විසන්ධි කර දැමීම නිසා සිදුවීමට ඉඩ තිබූ මහ විනාශයක් වැළකී ගියේය.

බී ශල්‍යාගාරය තුළ ගින්න හටගන්නා විට ශල්‍යකර්ම සිදු වෙමින් පැවැති බවත්, ශල්‍යකර්ම සඳහා භාජනය කිරීමට නියමිතව සිටි රෝගීන් 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වහාම එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බව රෝහල් බලධාරීහු පැවසූහ.

ශල්‍යකර්මයට භාජනය කර තිබූ රෝගියා ආරක්ෂා සහිතව වෙනත් ශල්‍යාගාරයක් වෙත රැගෙන යාමට කටයුතු කළ අතර සෙසු සියලුම රෝගීන් ඔවුන් සිටි නේවාසික වාට්ටු කරා රැගෙන යාමට කටයුතු කළහ. ගින්නෙක් ශල්‍යාගාරයට සුළු අලාභහානි සිදු වූ අතර රෝගීන්ට, වෛද්‍යවරුන්ට හෝ සෙසු කාර්ය මණ්ඩලවල කිසිවෙකුටත් ඉන් අනතුරක් සිදු නොවීය. 


නව අදහස දක්වන්න