තැපැල් ඡන්දය අගෝ. 5-6 | දිනමිණ

තැපැල් ඡන්දය අගෝ. 5-6

අනුර ප්‍රේමලාල්
රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

 මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම අගෝස්තු මස5 වැනිදා සහ 6 වැනිදා සිදුකිරීමට දින නියම කර ඇති බව නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්.මොහොමඩ් මහතා දිනමිණට පැවසීය.

ගුරුවරුන් සඳහා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට මෙවර විශේෂ දිනයක් වෙන්කර ඇති අතර ඒසඳහා අගෝස්තු 3 වෙනිදා වෙන් කර තිබේ. ගුරුවරුන්ට ඡන්දය ලකුණු කළ හැක්කේ කලාප කාර්යාලවල, කොට්ඨාස කාර්යාලවල හා ජතික පාසල්වලය.

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් යොමුකළ යුතු අවසාන දිනය මේ මස 14 වනදා බවද නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පවසයි. තමන්ට තැපැල් ඡන්ද සඳහා හිමිකම් ඇතිදැයි පිරික්සා බැලීමට මැතිවරණ ‍වෙබ් අඩවියට පිවිස අදාළ දිස්ත්‍රික්කය තෝරා තමාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය යෙදීයෙන් හැකිය.මීට අමතරව තම වසම් වලදී ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වලින්ද තැපැල් ඡන්ද හිමිකම් සඳහා ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගත හැකිය.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අඩංගු සුරක්ෂිත පැකට්ටු තැපැල් කාර්යාලවලට භාරදීම මේ මස 24 වන දින සිදුකෙරෙන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.


නව අදහස දක්වන්න