හිටපු මන්ත්‍රීවරු 8කගෙන් ඉදිරි දිනවලදී ප්‍රකාශ ගන්නවා | දිනමිණ

හිටපු මන්ත්‍රීවරු 8කගෙන් ඉදිරි දිනවලදී ප්‍රකාශ ගන්නවා

කමනී අල්විස්

 හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් අට දෙනෙකුගෙන් පමණ ඉදිරි දිනවලදී ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමට බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධව විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාකරගෙන යයි.

ලැබී ඇති මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පැවැත්වීමේදී මෙම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාව මතුවී තිබෙන බව කොමිසමේ ලේකම් ලැසිල් ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

මීට ඉහතදී හිටපු ඇමැතිවරයකු වූ සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇත. මේ වන විට ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමට මහජන පැමිණිලි අටසීයකට වඩා ලැබී ඇත.


නව අදහස දක්වන්න