චන්ද්‍රිකා විදේශ ගත වෙයි | දිනමිණ

චන්ද්‍රිකා විදේශ ගත වෙයි

හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කළින් යොදාගෙන තිබූ සංචාරයකට අනුව විදෙස් ගතවූවාය. එතුමිය දින කිහිපයකින් යළි පැමිණෙනු ඇතැයි ඇගේ කාර්යාලය පවසයි. 


නව අදහස දක්වන්න