විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කරන්න | දිනමිණ

විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කරන්න

රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා ඉවත් කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග වහාම කඩිනම් කරන්නැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබේ. රාජ්‍ය සේවයෙන් අනතුරුව විශ්‍රාම ගොස් සිටින නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා ඉවත් කිරීමට රජය විසින් මේ වන විටත් වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර තිබේ.

නමුත් ඊට අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍රය අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගැනීමේ දුෂ්කරතා හා වෙනත් ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාමික නිලධාරීන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට පැමිණිලි කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කිසිදු බාධාවකින් හෝ දුෂ්කරතාවයකින් 4 වැනි පිටුවට

තොරව අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍රය සම්පූරණ කිරීම හා විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා අනිවාර්යයෙන්ම අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සමග කළ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍රය පුරවා තොරතුරු ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. අදාළ පෝරමය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගත හැකි විශ්‍රාමික නිලධාරීන් ඊට අදාළව කටයුතු කළ හැකි අතර එසේ පහසුකම් නොමැති අයට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී ඊට පහසුකම් සලසා ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 16/2001 අනුව 2006 වර්ෂයට පෙර විශ්‍රාම ගිය රජයේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් 6 / 2006 චක්‍රලේඛය අනුව ගැලපීමට උපදෙස් දී ඇත. වසරකට අප රටේ රාජ්‍ය සේවකයෝ 25000ක් විශ්‍රාම ලබති. මේ අනුව 2006ට පෙර විශ්‍රාම ගොස් සිටින රාජ්‍ය සේවකයින් ලක්ෂ 05කට අධික විශ්‍රාමිකයින් පිරිසකට වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට වත්මන් රජය විසින් පියවර ගෙන තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න