තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් බාරගැනීම අදින් අවසන් | දිනමිණ

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් බාරගැනීම අදින් අවසන්

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් බාරගැනීම අද (14) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය සඳහා අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරින් වෙත අතින් හෝ තැපැල් මගින් හෝ අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පසුව ලැබුණු හොත් ප්‍රතික්ෂේප වන බවද මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කරයි.

මේ දිනය කිසිදු හේතුවක් මත දීර්ඝ නොකරන බවද කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියි.


නව අදහස දක්වන්න