අරලියගහ මැදුරේ හදන්න ගිය සමුළු ශාලාව බෙන්තොටට | දිනමිණ

අරලියගහ මැදුරේ හදන්න ගිය සමුළු ශාලාව බෙන්තොටට

කමනී අල්විස්

 අරලියගහ මන්දිරය තුළ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ දැවැන්ත සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඇල්පිටිය ආසනයේ බෙන්තොට සංචාරක පුරවරයේ ඉදිකිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අනුමැතිය දී ඇත.

එම සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉදිකිරීමට සුදුසු ඉඩමක් කඩිනමින් සෙවීමේ කාර්යභාරය සංචාරක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට පැවරූ බව ජනමාධ්‍ය ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

එම දැවැන්ත සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව අරලියගහ මන්දිරය තුළ ඉදිකිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ක්‍රියා කර තිබිණි. එවැනි දැවැන්ත සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ යහපත උදෙසා ලබාදීමේ වැදගත්කම තේරුම් ගත් අගමැතිතුමා එය බෙන්තොට සංචාරක පුරවරයට ලබාදුන් බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.


නව අදහස දක්වන්න