එජනිස රැලි 12ක් කුරුණෑගලදී | දිනමිණ

එජනිස රැලි 12ක් කුරුණෑගලදී

 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලි දොළහක් අද සහ හෙට 18, 19 ‍කුරුණෑගල දී පැවැත්වේ.

හිටපු ජනාධිපති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ මෙහෙයුම් කමිටු සභාපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (18) දින දොඩම්ගස්ලන්ද, මාවතගම, දඹදෙණිය, කටුගම්පළ, පන්නල, කුලියාපිටිය, බිංගිරිය යන නගරවලදී ද හෙට (19) දින ගල්ගමුව, යාපහුව, හිරියාල, වාරියපොල, පඬුවස්නුවර යන නගරවලදීද එම ජන ‍රැලි පැවැත්වේ.


නව අදහස දක්වන්න