ගාලු වරායේ පාවෙන අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරීමට අවසර | දිනමිණ

ගාලු වරායේ පාවෙන අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරීමට අවසර

 ගාල්ල වරායේ නැවක ඇති පාවෙන අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරිමට ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් නිලුපුලී ලංකාපුර මෙනෙවිය එම නැව අයත් ඇවන්ගාඩ් සමාගමට ඊයේ (17) අවසර දුන්නාය

මේ අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරීම පිළිබද නිතිපතිවරයාගේ විරෝධයක් නොමැති බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු මහේස්ත්‍රාත්වරිය පාවෙන අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරීමට අවසර දෙනු ලැබුවාය.

මීට පෙර මෙම අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ අවස්ථාවේ අවි ගබඩාව පිහිටි නැව ඉතා අබලන් තත්ත්වයේ පවතින නිසා තෙල් විසිරීමක් හෝ වෙනත්

ආපදාවක් සිදුවුවහොත් විශාල හානියක් සිදුවිමට ඉඩ ඇති බැවින් අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරීමට නැව අයත් ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ නීතිඥයෝ අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියහ.එම අවස්ථාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ

දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දන්වා සිටියේ ඒ පිළිබද නීතිපති උපදෙස් ලැබිමෙන් පසු කරුණු ඉදිරිපත් කරන බවය.

ඒ අනුව අවි ගබඩාව වෙනත් නැවකට මාරු කිරීමට විරුද්ධ නොවන බව ඊයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.ගිනිඅවි පනත පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පනත සහ ත්‍රස්තවාදය වැලැක්විමේ පනත

යටතේ ඇවන්ගාඩ් සමාගමට එරෙහිව නඩු පවරන්නේ නැති බව නීතිපතිවරයා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා ඇති බව දැන ගන්නට ඇතැයි ඇවන්ගාඩ් සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයෝ

අධිකරණය හමුවේ කියා සිටියහ.

එසේ නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලැබී ඇත්දැයි මහේස්ත්‍රාත්වරිය අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසු විට නිතිපති උපදෙස් ලැබී ඇතත් වෙනත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ පවත්වන බව මෙහිදී අපරාධ

පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.එසේ නඩු නොපවරන බවට ලිඛිතව ලැබී ඇත්නම් එම විස්තර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස මෙහිදී මහේස්ත්‍රාත් නිලුපුලී ලංකාපුර මෙනෙවිය අපරාධ

පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කීවාය

මේ පිළිබද වැඩිදුර වාර්තා කැඳවිම ලබන අගෝස්තු මස 28 වැනි දිනට කල් තබන ලදී.


නව අදහස දක්වන්න