ලෝක අලි ඇතුන් දිනය පින්නවලදී සැමරේ | දිනමිණ

ලෝක අලි ඇතුන් දිනය පින්නවලදී සැමරේ

ලෝක අලි ඇතුන්ගේ දිනය පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ දී පසුගියදා උත්වාකාරයෙන් පැවැත්විණි. මේ උත්සවයට සමගාමීව පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ 40 වැනි සැමරුම් දිනයද ජාතික සත්වෝද්‍යාන අධ්‍යක්ෂක පී.එම්.අනුර ද සිල්වා මහතා ඇතුළු දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි. ප්‍රදේශයේ මහා සංඝරත්නය වැඩමකර සෙත්පිරිත් සජ්ජායනා සිදුකර අලි අනාථාගාරයේ සියලුම අලි ඇතුන් වෙත පලතුරු සංග්‍රහයක් ලබාදෙමීන් මේ සැමරුම් දිනය පැවැත්විණි.

ඡායාරූපය: @ රඹුක්කන උතුර සමූහ -විපුල එස් කුමාරතුංග


නව අදහස දක්වන්න