පොලීසියට අට ගහන්න පුරුදු කරන්නෙ මෙන්න මෙහෙම (ලංකාවෙනම් නෙමේ......) | දිනමිණ

පොලීසියට අට ගහන්න පුරුදු කරන්නෙ මෙන්න මෙහෙම (ලංකාවෙනම් නෙමේ......)


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...