ශ්‍රී ලංකන් 'Flygreen' වැඩසටහනට අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමක් | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකන් 'Flygreen' වැඩසටහනට අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව දියත් කළ 'Flygreen' කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමේ ස්වේච්ඡා වැඩසටහන ගුවන් ප්‍රවාහන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම ATAG (Air Transport Action Group) මඟින් ගෝලීය ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ දේශගුණික විසඳුමක් ලෙස නම් කර ඇත.

ලෝක හිතකර ශ්‍රී ලංකන් යන ආයතනික තිරසාර වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වැඩසටහනක් වන මෙයට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ (IATA) සහයෝගය ද හිමි විය. ඒ අනුව ගුවන් මගීන්හට තමන් විසින් විමෝචනය කරනු ලබන කාබන් ප්‍රතිශතය සඳහා සිය කැමැත්තෙන් යම් මුදලක් පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘතියකට බැර කිරීමට අවස්ථාව සැලසී ඇත.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ 'Flygreen' වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර දැනට එහි එක්රැස්වන සියලු මුදල් එම ආයතනය හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජල විදුලි උත්පාදක ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආයෝජනය කරනු ලැබේ.

තවද පරිසර හිතකාමී ගුවන් මගීන්ට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන තිරසාර වැඩසටහන් සඳහා දායකත්වය සැපයීමට අවස්ථා උදා කර ඇත.

පසුගියදා ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනිවා හි පැවැත්වූ ගෝලීය තිරසාර ගුවන් සේවා සමුළුවේදී 'ගුවන් සේවා දේශගුණික විසඳුම්' යන ලේඛනය නිකුත් කළ අතර මෙහිදී ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් රැසක් දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කරන බවට ප්‍රතිඥා දෙන ලදී. ගුවන් සේවා වායුවිමෝචනයන් පිළිබඳ රජයේ සහාය සහ ගෝලීය වෙළෙඳපොළ විසඳුම් ලෙස ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් කාර්යක්ෂම ගුවන් ප්‍රවාහන කළමනාකරණය තුළින් අමතර ඉන්ධන සහ නව තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කිරීම ද මෙහි අරමුණු විය.

2008 වර්ෂයේ දී සියලුම ක්ෂේත්‍රයන් අභිභවා යමින් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය ක්‍රියාකාරී ලෙස දේශගුණික වෙනස්වීම් විපාක කළමනාකරණය වෙනුවෙන් අරමුණු ස්ථාපිත කළ ප්‍රථමයා බවට පත් විය. මේ අනුව 2020 වන විට කාබන්ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය අවම කරමින් කාබන් මධ්‍යස්ථ වර්ධනයක් යන සංකල්පය ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කරනු ඇත.

මෙමඟින් සමාජයේ සහ ආර්ථිකයේ වර්ධනය වන විවිධ අවශ්‍යතා හමුවේ ගෝලීය වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. දිගු කාලීන අරමුණක් ලෙස 2005 වඩා 2050 වන විට ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ශුද්ධ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය අවම කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ 'පරිසර හිතකර ශ්‍රී ලංකන්' යන්න පාරිසරික සහ තිරසාර වැඩසටහනේ එක් අංගයක් වන අතර 'Flygreen, save our planet' යන ආදර්ශ පාඨයෙන් දියත් කළ ගුවන් මගීන් සඳහා වන කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමේ වැඩසටහනද 'Project BLUEprint' වැනි තල්මසුන් සහ ඩොල්ෆීන් මත්ස්‍ය සත්වයන් රැකගැනීම වෙනුවෙන් නැරඹුම් බෝට්ටු හිමියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනද ගුවන් සමාගම පරිසරය රැකගැනීමට සිදු කරනු ලබන ප්‍රකට වෑයම් වේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ (IATA) පරිසරය පිළිබඳ කමිටුවේ නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

ගුවන් සමාගම මේ වසරේදී පරිසර කළමනාකරණය සඳහා වන ISO 14001 සහ බලශක්ති කළමනාකරණය සඳහා වන ISO 50001 යන ප්‍රමිති සහතික කලාපයේ පළමු ගුවන් සමාගම වශයෙන් අත්පත් කර ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටියි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම IATA IEnvA පළමු අදියර අනුකූලතාවය සහ ජාතික බලශක්ති සම්මාන උළෙලේ 2012 සහ 2013 වර්ෂයන් හි බලශක්ති සම්මාන හිමිකරගෙන ඇත.

පින්තූර

ගුවන් ප්‍රවාහන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ (ATAG) විධායක අධ්‍යක්ෂ මයිකල් ගිල් මහතා සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ පාරිසරික අනුකූලතා සහ සැලසුම් කළමනාකාර ධනුෂ්ක ද සිල්වා මහතා

ATAG (http://www.atag.org/) ගුවන් ප්‍රවාහන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම යනු ගෝලීය ගුවන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ සාමාජික ආයතන සහ සංවිධාන වලින් සැදුම්ලත් නිදහස් ඒකාබද්ධ මණ්ඩලයකි.

IATA (http://www.iata.org) ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය යනු ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ඇති ගෝලීය වාණිජ සංවිධානයකි.

නව අදහස දක්වන්න