ලෝකයේ හොඳම හමුදා 10 මෙන්න | දිනමිණ

ලෝකයේ හොඳම හමුදා 10 මෙන්න

ලෝකයේ සන්නද්ධම සහ හොඳම හමුදාවන් සිටින රටවල් අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානයට පත්වීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමත්ව තිබේ.

ලෝකයේ සන්නද්ධම සහ හොඳම හමුදාවන් සිටින රටවල් දහය පහත විඩියෝවෙන් නරඹන්න

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9397","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]


නව අදහස දක්වන්න