පියුමි හංසමාලිගේ අමුතු Makeup එක | දිනමිණ

පියුමි හංසමාලිගේ අමුතු Makeup එක

පියුමි හංසමාලි කාලෙන් කාලෙට ගොසිප් මවන නව පරපුරේ මෝස්තර නිරූපිකාවක්.

කෙසේ වෙතත් ඇය මෙවර මේකප් කරන අතරතුර ඡායාරූප කිහිපයක් සිය ෆේස්බුක් පිටුවට එක්කොට තිබෙනවා.

ඒවා පහතින් බලන්න,

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9903","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"720","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9904","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"893","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9905","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"720","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9906","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"720","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]


නව අදහස දක්වන්න