හිරුණිකා උපන්දිනයට කරපු වැඩේ : Photos | දිනමිණ

හිරුණිකා උපන්දිනයට කරපු වැඩේ : Photos

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පසුගිය දා ඇගේ උපන් දිනය සැමරුවේ විශේෂ කාර්යයක නිරත වෙමිනි.

ඒ බොරැල්ල වනාතමුල්ල ප්‍රදේශයේ අසරණ පවුලක් සදහා පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙන් නිවසක් සාදා පරිත්‍යාග කිරීමෙනි.

එහි අවස්ථා කිහිපයක් පහතින්,

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9832","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"640","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9833","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"640","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9835","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"640","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9836","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"640","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9837","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"640","typeof":"foaf:Image","width":"960"}}]]

 

නව අදහස දක්වන්න