නටාෂා නටපු නැටිල්ල : Photos | දිනමිණ


 

නටාෂා නටපු නැටිල්ල : Photos

 
අන්තර්ජාලය තුළ උණුසුම් පුවත් මවන නටාෂා රත්නායක මේ වනවිට විශාල ප‍්‍රසිද්ධියක් හිමි කරගෙන සිටිනවා. 
 
ඒ පසුගිය දිනක නටාෂා මාලදිවයිනේ ප‍්‍රසංගයක් සඳහා සහභාගී වී ගීත ගායනා කරමින් එක් කල සේයාරූ කිහිපයක් නිසාවෙනි,
[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"10348","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em; width: 480px; height: 640px;","typeof":"foaf:Image"}}]] [[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"10349","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em; width: 480px; height: 640px;","typeof":"foaf:Image"}}]] [[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"10350","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em; width: 480px; height: 640px;","typeof":"foaf:Image"}}]]

නව අදහස දක්වන්න