මිලියන 2ක අපුරු යට ඇඳුම : Photos | දිනමිණ

මිලියන 2ක අපුරු යට ඇඳුම : Photos

Lily Aldrige විසින් පසුගිය දා පැවැත්වුණු වික්ටෝරියා සීක්රට් නිරූපණ ප්‍රදර්ශනයේදී තම නිරූපණය ඉදිරිපත් කළේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක් පමණ වටිනාකමින් යුතු බ්‍රා එකක් හඳිමිනුයි.

මෙම බ්‍රා එක විවිධ වර්ගයේ මැණික් ගල් 6500න් පමණ හැඩ වී ඇති අතර ම මෙහි මැණික් ගල් එකිනෙක සම්බන්ධ කර ඇත්තේ කැරට් 18 රත්තරන් යොදාගෙනයි.

එසේම මෙම  බ්‍රා එක සම්පුර්ණයෙන් නිම කර අවසන් කිරීම සඳහා මාසයක පමණ කාලය ක් ද ගතවී තිබේ.

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"10506","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em; width: 600px; height: 792px;","typeof":"foaf:Image"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"10507","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"width: 600px; height: 820px;","typeof":"foaf:Image"}}]]

 


නව අදහස දක්වන්න