අලුත් ආරම්භයක් | දිනමිණ


 

අලුත් ආරම්භයක්

තම විවාහය කටුගා දමන්නට සූදානම් වන ශේෂාද්‍රි මේ දිනවල අලුතින් හිතන්නට පුරුදු වෙන ගමන්ලු ඉන්නේ. විවාහ ජීවිතයට වඩා තනිකඩ ජීවිතය දැන් සැහැල්ලු බව ඇය පවසා සිටිනවා. ඒ වගේම ශේෂාද්‍රි පිළිබඳ අලුත්ම පුවත තමයි ඇය පුංචි ව්‍යාපාරයක් අරඹන්නට සූදානම් වෙනවා කියන එක.

ඇය තවම කාටවත්ම මේ ගැන කියලා නැහැ. ඒත් අපිට හොරෙන් මුකුත් කරන්න බැහැනෙ ශේෂාද්‍රි. ඒ හින්දා ඔයාගේ අලුත් වැඩ කටයුත්ත ගැන අපි නොදන්වාම ලියලා දැම්මා.

ශේෂාද්‍රිගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙන්නට කියලා අප සුබ පතනවා. ඒ වගේම ඉක්මන් තීරණ ගන්නත් එපා කියන ඔවදනත් ඔයාට කියන්න ඕනෑ කියලා හිතුණා.

-Sarasaviya

අදහස් 2ක් ඇත

ගොසිප් වේව් බේරේ ගෙදරින් එන කුණු ගොඩකි. පාඨකයන්ට පුන්නක්කු කවන වැසිකිළි පත්තර කෙළිය නවත්වනු. ශේෂාද්‍රි නෙමෙයි කවුරු විවාහය කටුගා දැම්මත් රටට වන සෙතේ මොකක්ද? නිරුවත ව්කුණා ජීවත්වන්නියන්ගේ ඔ්පාදූප හැර රටට වැඩක් අැති දෙයක් තොපිට නැද්ද?

නව අදහස දක්වන්න