පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ලාභය 200%ක වර්ධනයක් | දිනමිණ

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ලාභය 200%ක වර්ධනයක්

පෑන් ඒෂියා බැංකුව සැප්තැම්බර් මසින් අවසන් වූ කාර්තුව සඳහා හිමිකරගෙන ඇති බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභය රු. මිලියන 300.2 කි. එය 197% ක සුවිශාල වර්ධනයකි. සමස්තයක් වශයෙන් බැංකුවේ සියලු අංශවල ඇතිවූ කාර්යක්ෂමතාවයේ වර්ධනය මෙයට හේතු වී ඇත. වසරකට පෙර රු. 1.36 ක් වූ කොටසක ඉපැයුම ද රු. 4.04 ක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට පෑන් ඒෂියා බැංකුව සමත්ව ඇත.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2015 සැප්තැම්බර් 30 දිනෙන් අවසන් වූ පසුගිය මාස 9 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභය රු. මිලියන 751 ක් (171% ක වර්ධනයක්) දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. (කොටසක ඉපැයුම රු. 3.40) මේ වන විට බැංකුව සිය බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභය 100% කට වැඩි අගයකින් අඛණ්ඩව කාර්තු 3 ක් පුරා වර්ධනය කර‍ගෙන තිබීම ද සුවිශේෂත්වයකි. එය බැංකුව අත්කරගෙන සිටින ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයේ අඛණ්ඩත්වය මනාවට පිළිබිඹු කරයි. යහපත් ආන්තිකයන් සහ වත්කම්වල ඉහළ ගුණාත්මකභාවය පවත්වාගෙන යන අතරම බැංකුවේ ණය සහ අයවීම්වල ඇතිවූ සාමාන්‍ය අගය ඉක්මවූ වර්ධනය මෙසේ ඉහළ ලාභයක් ඉපැයීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වී ඇත.

මේ අතර ආන්තිකයන් පටුකිරීම හේතුවෙන් බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රාග්ධන ඉපැයීම් මත බලපෑමක් ඇතිවෙමින් තිබියදීත්, පෑන් ඒෂියා බැංකුව 2015 තෙවෙනි කාර්තුව වන විට සිය කොටස් හිමියන් වෙත 19.77% ක් දක්වා අඛණ්ඩව ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට කටයුතු කර තිබුණා.

මෙම කාල සීමාව තුළ බැංකුවේ ණය කළඹ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධන වේගය අභිභවා යමින් 29% කින් නැතහොත් රු. බිලියන 18.4 කින් වර්ධනය වී ඇත. මෙය එම කාලසීමාව තුළ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ සමස්ත ණය වර්ධනයෙන් 5% ක් පමණ අගයක් ගනී.

මෙම කාලය තුළ ප්‍රධාන බැංකුකරණ කටයුතුවල වර්ධනය හමුවේ බැංකුවේ ශුද්ධ පොලී ආදායම රු. බිලියන 2.9 කින්, නැතහොත් 55% කින් වර්ධනය වී ඇත. තවද බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ආන්තිකයන් පහළ යන අවධියක පෑන් ඒෂියා බැංකුව සිය ශුද්ධ පොලී ආන්තිකය 4.48% ක් දක්වා වර්ධනය කර ඇත.

පෑන් ඒෂියා බැංකු ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් සිය වත්කම් කළඹ රු. බිලියන 23.5 කින් මෙම කාලසීමාව තුළ වර්ධනය කර ගැනීමට සමත්ව ඇත. 


නව අදහස දක්වන්න