කණ්නාඩි ඉස්සරහා කෙල්ලෝ කරන දේවල් | දිනමිණ

කණ්නාඩි ඉස්සරහා කෙල්ලෝ කරන දේවල්

ඔන්න අපුරු වීඩියෝවක් තියනව කෙල්ලෝ ගැන.
ඒ කෙල්ලෙක් කන්නාඩියක් ඉස්සරහට ගියාම කරන දේවල්.
කණ්නාඩියක් ඉදිරිපිටට කෙල්ලෙක් ගියාම ඉතින් ලේසියෙන් ආපහු එන්නේ නෑනේ....
බලන්නකෝ වීඩියෝව ඇත්තද කියලා...
 
[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"11006","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image"}}]]
 

නව අදහස දක්වන්න