හයි හීල් එකෙන් උඩ යයි | දිනමිණ

හයි හීල් එකෙන් උඩ යයි

අමෙරිකානු ජාතික තරුණියක් විසින් බ්‍රසීලියේ රියෝ අගනගරයේදී කඳු දෙකක් අතරින් කේබල් එකක් ආධාරයෙන් ගමන් කරලා තියෙනවා.

මේකේ විශේෂත්වය තම එයා ඒ කේබල් එකෙන් ගමන් කරලා තියෙන්නේ කකුල් දෙකට හයි හීල් දෙකක් දමාගෙනයි. 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11124","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11125","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"480","typeof":"foaf:Image","width":"360"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11126","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"480","typeof":"foaf:Image","width":"368"}}]]


නව අදහස දක්වන්න