ඉවත් කළ සතොස ඉංජිනේරු අමාත්‍යංශයක වැඩ | දිනමිණ

ඉවත් කළ සතොස ඉංජිනේරු අමාත්‍යංශයක වැඩ

කමනි අල්විස්

ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ නිර්දේශ මත ලංකා සතොස ආයතනයෙන් ඉවත් කළ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කේ. ආරියවංශ මහතා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සේවයට කැඳවා තිබෙන බැවින් ඊට එරෙහිව සතොස ආයතනයේ සේවකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම වෙත පෙත්සමක් භාර දී ඇත.

ලංකා සතොස ආයතනයේ සිදුවී තිබෙන රුපියල් මිලියන විසිදහසකට අධික මුදල් අපහරණ ගනුදෙනුවක් සහ රුපියල් මිලියන හයදාහකට අධික මූල්‍ය වංචාවකට එම නිලධාරියා සෘජුවම සම්බන්ධවී තිබෙන අතර ඊට අදාළව සිදුකෙරෙන විමර්ශන සඳහා සාක්ෂි ලබාදෙන නිලධාරීන්ට බලපෑම් සිදුකිරීමත් ඔහු විසින් සිදුකර ඇත.

ඊට අමතරව සතොස ආයතනයේ සිදුවී තිබෙන විවිධ දූෂිත ගනුදෙනු සම්බන්ධව ව්‍යාජ ලේඛන සකස් කර ජනාධිපති කොමිසම නොමඟ යැවීමට ඔහු කටයුතු කර ඇත. මෙකී කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් කොමිසම සිදුකළ නිර්දේශ මත ඔහුව සේවයෙන් ඉවත් කරන ලදී.

පිටකොටුවේ කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකු ඇතුළු කිහිපදෙනෙකු සතොසේ සිදුවී තිබෙන මහා පරිමාණයේ දූෂිත ගනුදෙනුවකට සම්බන්ධව සිටින බවත් අනාවරණය වී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න