සිංහ රෝහලේ වාර්ෂික සුහද හමුවෙන් | දිනමිණ


 

සිංහ රෝහලේ වාර්ෂික සුහද හමුවෙන්

රත්නපුර සිංහ රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ වාර්ෂික සුහද හමුව පසුගියදා රත්නපුර සෙන්චූරියා හිල් රිසෝර්ට්හිදී උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. රත්නපුර සිංහ රෝහලේ සහ හෝමාගම සිංහ රසායනාගාරයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවෝ රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. විනෝදාත්මක තරග, මෝස්තර නිරූපණ සංදර්ශන ආදියෙන් මේ සුහද හමුව විචිත්‍රවත් විය. Singhe Night Fiesta 2015 Hawaii Rush යනුවෙන් මෙවර සුහද හමුව නම් කර තිබිණි. 

නව අදහස දක්වන්න