කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් බඩු මල්ලක් | දිනමිණ

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් බඩු මල්ලක්

උත්සව සමය එළඹීමත් සමඟ 2015 වසර අවසාන වනතෙක් බැංකුව හරහා ප්‍රේෂණ මුදල් ලබාගන්නා ගනුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 1.5ක් වටිනා භාණ්ඩ පාර්සල් 300ක් ප්‍රදානය කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව තීරණය කර තිබේ.

ඉතාමත් කාලීන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් වන මෙය බැංකුවට අයත් අති නවීන අන්තර්ජාල මුදල් හුවමාරු සේාව වන ‘ඊ- එක්ස්චේන්ජ් සහ ජාත්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු සේවාවන් වන මනිග්‍රෑම්, රියා හෝ එක්ස්ප්‍රස් මනි ප්‍රේෂණ සේවාවන් භාවිතා කරන ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විවෘත වේ.

මෙම සේවාවන් ඔස්සේ ලැබෙන ප්‍රේෂණ මුදල් දෙසැම්බර් 31 දක්වා කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලබා ගන්නා සියලු දෙනාම රුපියල් 5000ක් වටිනා මෙම භාණ්ඩ පාර්සල් දිනා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන දිනුම් ඇදීම වෙනුවෙන් සුදුසුකම් ලබන බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි.

කොමර්ෂල් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේෂණ අංශයේ ඉතාමත් ක්‍රියාකාරී බැංකු අතර ප්‍රමුඛයකු වන අතර ගනුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන් බැංකුව විකල්ප විසඳුම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. මේ අනුව, ප්‍රේෂණ මුදල් එවන්නන්ට බැංකුවේ ගිණුමක් නොමැතිව වුවද ප්‍රේෂණ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව බැංකුව විසින් ලබා දී ඇත. සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින් ප්‍රමාණයක් සේවය කරන ලෝකය පුරා පිහිටි ප්‍රධාන වෙළඳ පොළවල ‍කොමර්ෂල් බැංකුව ‍තමන්ගේම ව්‍යාපාරික ප්‍රවර්ධන කාර්යාල පිහිටුවා ඇත.


නව අදහස දක්වන්න