ඩිලී හයිබ්‍රිඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ මධ්‍යස්ථානය IMI සහතිකය ලබයි | දිනමිණ

ඩිලී හයිබ්‍රිඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ මධ්‍යස්ථානය IMI සහතිකය ලබයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතා වේගයෙන් ප්‍රචලිතව පවතින හයිබ්‍රිඩ් වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය මෝටර් කර්මාන්ත ආයතනයේ (Institute of the Motor Industry United Kingdom) සහතික ලත් ඉංජිනේරුවෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම හයිබ්‍රිඩ් වාහන නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා මධ්‍යස්ථානය ලෙස පානදුර ඩිලී හයිබ්‍රිඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ නඩත්තු මධ්‍යස්ථානය (Dilly Hybrid Electric Vehicle Maintenance Centre) පත් වේ.

හයිබ්‍රිඩ් වාහන සඳහා අවශ්‍ය නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා සේවා ලබාගැනීමට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ට ඉතා ඉක්මනින් සහ වගකීමක් සහිතව තම සේවාවන් ලබාදීමට Dailly Hybrid Electric Vehicle Maintenance Centre හි ප්‍රවීණ කාර්ය මණ්ඩලය ඇප කැප වී සිටියි.

සේවා ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට විශේෂ වගකීම් සහතිකයක් ලබාදෙන අතර දුර ප්‍රදේශවල සිට සේවා ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් 0772277727 අංකයට ඇමතීමෙන් කලින් දින වෙන් කර ගත හැකිය. ඩිලී හයිබ්‍රිඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ නඩත්තු මධ්‍යස්ථානය සතුව හයිබ්‍රිඩ් වාහන අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා එක්සත් රාජධානියෙන් සහ ජපානයෙන් ආනයනය කළ අති නවීන පරීක්ෂණ උපකරණ සහ උපාංග ඇත.

හයිබ්‍රිඩ් මෝටර් රථ නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සාමාන්‍ය වාහන නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා කරන ආකායෙන් සිදු කිරීමට උත්සාහ දැරීම නිසා වාහනවලට මෙන්ම ජීවිතවලට ද සිදුවන හානිය අතිවිශාලය. එනිසා හයිබ්‍රිඩ් මෝටර් රථ නඩත්තුව සහ අලුත්වැඩියාව හයිබ්‍රිඩ් වර්ගයේ වාහන සම්බන්ධ විශේෂඥ පළපුරුද්ද සහ පහසුකම් සහිත සේවා මධ්‍යස්ථානයකින් සිදුකිරීම ඉතා වැදගත්ය. නමුත් තවමත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ හයිබ්‍රිඩ් වාහන නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා කිරීම උදෙසා විශේෂඥ දැනුමෙන් සහ තාක්ෂණයෙන් සමන්විත සේවා මධ්‍යස්ථාන පවතින්නේ ඉතා අවම වශයෙන්ය. 


නව අදහස දක්වන්න