නවසීලන්ත ජාතික කොඩිය වෙනස් වන ලකුණු | දිනමිණ


 

නවසීලන්ත ජාතික කොඩිය වෙනස් වන ලකුණු

 නවසීලන්තය තම ජාතික ධජය වෙනස් කිරීමේ කර්තව්‍යයේ අවසන් අදියර කීපය දක්වා පැමිණ තිබේ. ඒ සඳහා තෝරා ගත් නිර්මාණ ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණ අතර පැවති ජනමත විචාරණයෙන් කයිල් ලොක්වුඩ් ගේ නිර්මාණය පෙරමුණ ගෙන තිබේ.

මෙහි අවසන් තීරණය මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙන ජනමත විචාරණයෙන් පසු තීරණය කෙරෙන අතර, එහිදී විචාරණයට ඉදිරිපත් කරන්නේ පෙර ධජය සහ මෙවර පෙරමුණේ තිබෙන නව නිර්මාණයයි. ජනතාව විසින් එයින් වඩාත් සුදුසු කුමන ධජය ද යන්න තීරණය කළ යුතුය. තම නිර්මාණය පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් ලොක්වුඩ් තම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

කළු සහ නිල් පසුබිමේ රිදී පැහැති ෆර්න් අත්තක් සහ දකුණු පැත්තේ පහළින් තරු හතරක් මෙම නව ධජයට ඇතුළත්ය. 

නව අදහස දක්වන්න