කිරිවෙහෙර පෙර පාසලේ දරුවන්ට පොත් සහ පාසල් බෑග් | දිනමිණ

කිරිවෙහෙර පෙර පාසලේ දරුවන්ට පොත් සහ පාසල් බෑග්

කතරගම කිරිවෙහෙර ශ්‍රී රේවත හිමි පෙර පාසලේ දරුවන් රැසක් මෙවර නව පාසල් වාරයත් සමඟ පාසල් වෙත ඇතුළත්වීමට වරම් ලබා තිබේ. ලබන 2016 වර්ෂයේ පාසල් යන දරුවන් පෙර පාසලින් සමු දීම පසුගිය දා කිරිවෙහෙර පෙර පාසලේ දී සිදුවිය. මෙහි දී කතරගම කිරිවෙහෙර රාජ මහා විහාරාධිපති පුජ්‍ය කොබවක ධම්මින්ද හිමියන් විසින් පාසල් යන දරුවන් 122 දෙනකු වෙනුවෙන් පොත්පත් හා පාසල් බෑග් ලබා දීම සිදුකරනු ලැබීය.

මේ අවස්ථාවට කතරගම මල්ලිකාරාමාධිපති පුජ්‍ය හබරාදුවේ ඥානමොලිහිමියන් හා කතරගම වල්ලිකාන්ධාරාමාධිපති පුජ්‍ය ලක්පඳුරේ විපුලබන්ධ හිමියන් එක් වූ අතර මෙම වැඩ සටහන සංවිධානය කරනු ලැබුවේ කතරගම විහාරාවාසී තලගල ඥනේනිද්‍ර හිමියන් විසිනි.

ඡායාරූප - කතරගම සංචාරක කේ ඩි දේවප්‍රිය


නව අදහස දක්වන්න