භූ කම්පාවෙන් පීඩිත නේපාල වැසියෝ දැඩි සීතලෙන් බැට කති | දිනමිණ


 

භූ කම්පාවෙන් පීඩිත නේපාල වැසියෝ දැඩි සීතලෙන් බැට කති

අටදහසකගේ පමණ ජීවිත අහිමි කරමින්, දහස් ගණනකට උන්හිටිතැන් අහිමි කරමින් නේපාලයේ ඇති වූ රිච්ටර් මාපක 7.8ක් ලෙස සටහන් වූ භූ චලනය සිදු වී මේ වනවිට මාස 9ක් ඉකුත්ව ගොසිනි. මේ වනවිට නේපාල රජය තවත් අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටී. එනම් භූ කම්පනයෙන් අසරණ වූ පිරිස් ශීත ඍතුවේ පවතින දැඩි සීත කාලගුණයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමයි.

රජය විසින් මේ පවුල්වලට උණුසුම් කබා සහ ඇඳුම් මිල දී ගැනීම සඳහා ඩොලර් සියය බැගින් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. එහෙත් එම පිරිස් පවසන්නේ තම කෙටිකාලීන ආහාර අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීමට පමණක් එම මුදල ප්‍රමාණවත් බවයි. එම භූ චලනයෙන් දැඩි ලෙස හානියට පත්වූ සින්ඹුපල්චොක් දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වනවිට අධික ශීත දේශගුණය නිසා පුද්ගලයින් 6 දෙනකු මිය ගොස් තිබේ. දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන නිලධාරී ගොකර්නා මනි දුවාද්ට අනුව නිවාස නැවත ඉදිකිරීම සිදුවන්නේ ඉතා සෙමිනි. නැවත ඉදිකිරීම් අධිකාරිය ස්ථාපිත කරන ලද්දේ අද ඊයේ බව ඔහු පවසයි. භූ කම්පනය සිදු වූයේ අප්‍රියෙල් මාසයේදී ය.

ඒ.එෆ්.පී.

 

නව අදහස දක්වන්න