එන්රික් ගෙන්නපු අයට නඩු | දිනමිණ

එන්රික් ගෙන්නපු අයට නඩු

එන්රික් ඉග්ලීසියස්ගේ සංගීත ප‍්‍රසංගය සංවිධාන කළ ලයිව් ඉවෙන්ට් ආයතනයට අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අද දැනුම් දී තිබේ.

ඒ, කොළඹ දිසා අධිකරණය විසිණි.

නීතිඥ නිෂාන් ප‍්‍රමිතරත්න මහතා සහ ඔහුගේ බිරිඳ විසින් අදාළ ප‍්‍රසංගයේදී ප‍්‍රභූ ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර ලබා ගත් තමන්ට නිසි පහසුකම් සහ වින්දනයක් ලබාදීමට ප‍්‍රසංග සංවිධායකයන් අපොහොසත් චෝදනා කරමින් අදාල නඩුව පවර තිබේ.

 


නව අදහස දක්වන්න