භූ කම්පනයෙන් ලංකාවට බලපෑමක් නෑ -update | දිනමිණ

භූ කම්පනයෙන් ලංකාවට බලපෑමක් නෑ -update

විජිත ජයසිංහ

ඉන්දුනීසියාවට ඔබ්බෙන් සාගරයේ ඇති වූ ප්‍රබල භූ කම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට  බලපෑමක් නැතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

මෙම භූ කම්පනය රික්ටර් පරිමාණ 7.9ක භූ කම්පනයක් ලෙස වාර්තා වූ බව ඇමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

තවදුරටත් අවධානයෙන් සිටින බවද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

බටහිර ඉන්දුනීසියාවේ 7.9 භූකම්පනයක් - 2016-03-02 19:33:38 -update

බටහිර ඉන්දුනීසියාවේ රිච්ටර් මාපකය 7.9ක ප්‍රබල භූකම්පනයක් සිදු වූ බව එක්සත් ජනපද භූ විද්යා සමීක්ෂණ මධ්‍යස්තානය පවසා ඇත.

බටහිර ඉන්දුනීසියාවේ පැඩැංග් නගරයට සැතපුම් 502ක් දුරින් 10km ගැඹුරු මුහුදේ මෙම භූකම්පනය සිදු වී ඇති බව ද වැඩි දුරටත් වාර්තාවේ.

 

 


නව අදහස දක්වන්න