ලෝක වනජීවී දිනය අදයි | දිනමිණ

ලෝක වනජීවී දිනය අදයි

 ලෝක වනජීවී දිනය අදට (03) යෙදී ඇත. ලෝක වනජීවී දිනය සැමරුම් උත්සවය තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී වැඩබලන ඇමැතිනී සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (03) දා පෙ.ව. 9.30ට උඩවලව ජාතික උද්‍යානයේ ප්‍රධාන පිවිසුම අසලදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ජීවීන් 05 දෙනෙකු සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා හඳුන්වාදීම වැඩබලන ඇමැතිනී සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙදින සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.


නව අදහස දක්වන්න