යෞවනත්වය දෝර ගලයි | දිනමිණ

යෞවනත්වය දෝර ගලයි

යෞවනය චමත්කාර ජනකය, එඩිතරය, ක්‍රියාශීලීය, යොවුන් පුර අවසන් ජන හමුවට එක් වූ මේ යෞවනයෝ යෞවනත්වයෙන් ඉපිළි ගිය අවස්ථාවකි මෙය. තම සුමිතුරන්ගේ කර මතින් පිරමිඩාකාර රටාවන් තම සොයුරු සොයුරියන්ට පෙනෙන්නට ක්ෂණිකව නිර්මාණය කෙළේ මෙසේයි

 

ඡායාරූප විජිත ජයසිංහ


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...