අයහපත් කාලගුණය අපව අතරමං කලාද? | දිනමිණ

අයහපත් කාලගුණය අපව අතරමං කලාද?

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

රට වටා අවතැන් වු සුවහසක් අපේම ජනතාව අකාරුණීක ගංවතුරෙන් පිඩාවට පත්වෙලා.රේඩීයෝ දිනමිණ ඔවුන් පිලිබඳ සොයා බලන්න හිතුවා. අසරණ වෙලා ඉන්න ඔවුන් ගේ හෙට දවස ගැන ඔවුන් කළ හෙළිදරවුවයි මේ.


අදහස් 1ක් ඇත

minisage kriyakarin nisa swabawadarmaye wiyaculathwayen apiatharaman wela

නව අදහස දක්වන්න