ආපදාව මතුකල මනුසත්කම | දිනමිණ

ආපදාව මතුකල මනුසත්කම

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

ඇතිවු ආපදා තත්වයෙන් බොහෝ දෙනෙක් අසරණ වුණා. සමහරු ජීවිතයෙන් සදහටම අපෙන් ඈත්වෙලා යද්දි තවත් සමහරු කියාගන්න බැරි දුකකින් තාමත් ජීවත් වෙනවා. ඒත් මේ සියල්ල මැද මනුෂ්‍යත්වය කියන දේ  අපි හොඳින් දැක්කා. ඒකට පාටක් ජාතියක් භේදයක් වයසක් තරාතිරමක් තිබුණේ නෑ. අපි මේ කියන කතාව ටිකක් අහල බලන්න.මේ ඒ ජීවිත වලින් පුංචි සටහනක් විතරයි. අහල ඔබට දැනෙනවා නම් මනුෂ්‍යත්වය මොකක්ද කියලා ඒ හොඳටම ඇති.  


නව අදහස දක්වන්න