ජනපති මහ බැංකු මුලස්ථානයේ | දිනමිණ

ජනපති මහ බැංකු මුලස්ථානයේ

විමුක්ති දුෂාන්ත

මුල්‍ය මණ්ඩලයේ විශේෂ හමුවකට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා මහ බැංකු මුලස්ථානය වෙත ගොස් ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඊට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ද සහභාගී වීමට නියමිත අතර මහ බැංකු අධිපතිවරයා පිළිබඳව අවසන් තීරණය එහිදී ගැනෙනු ඇත.

කෙසේ නමුත් මහ බැංකු ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ නියෝජ්‍ය මහ බැංකු අධිපතිවරයෙක්, මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස පත් වීමට නියමිත බවයි.

 


නව අදහස දක්වන්න