බොම්බයි මොටයි | දිනමිණ

බොම්බයි මොටයි

එරංග තෙපුලන්ගොඩ

විඩාවෙන් ආතතියෙන් කනස්සල්ලෙන්  පිරුණු ජීවිතයට සිනහව කැන්දන සොඳුරු ඉසව්වකට අපිත් එක්ක යමු.


නව අදහස දක්වන්න