ආරාධනා ස්වර ගී දැහැන 1 | දිනමිණ

ආරාධනා ස්වර ගී දැහැන 1

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

ජීවිතේ විවිධ වකවානුවල අපි හැමෝම ජීවත් වෙනවා. ආදරය, දුක , සතුට, කඳුල මේ හැම දේටම පොදු භාෂාවක් ලෝකය තුළ තියන බව අපි විශ්වාස කරණවා. ඒ තමයි ගීතය. ජීවිතය හුදෙකලාව මොහොතක් හෝ විඳින්න ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ කුමන රැකියාවක් කළත් ඒ අත්දැකීම පොදු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගීතය ඔබේ ජීවිතය වෙනස්ම තැනකට රැගෙන යනව කියල අපි දන්නවා. ආරාධන ස්වර ගී දැහැන අපි පටන් ගන්නේ  විවිධ ක්ෂෙත්‍ර‍වල අත්දැකීම් ඇති අය ජීවිතයට ගීතය ලංකර ගන්නේ ඇයි කියල ඔබට කියන්නයි.  ඒ ගැන ඔබේ අදහසත් අපිට ලියන්න. මේ ගී වල  හරය ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අදහස බව විතරක් අප කියන්නම්. 


නව අදහස දක්වන්න