ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පදනමට දුන් ඉඩමක් සී.එස්.එන්. එකට දීලා | දිනමිණ


 

ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පදනමට දුන් ඉඩමක් සී.එස්.එන්. එකට දීලා

විජයානි එදිරිසිංහ

ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පදනම රජයෙන් ලබා දුන් වටිනා ඉඩමක් ලාභ උපයන ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වන සී.එස්.එන්. සමාගමට ලබාදීමේ කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් එම පදනමේ සභාපති මෙන්ම ඌව පළාත් සභාවේ හිටපු ප්‍රධාන ඇමැති ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතාගෙන් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ඊයේ ප්‍රශ්න කළේය. ඊට අමතරව දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීමේදී සිදු වී ඇතැයි කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවයක් සම්බන්ධයෙන්ද මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කර තිබුණි. ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පදනමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකි. රජයෙන් එම පදනමට ඉඩමක් ලබාදී ඇත්තේ එම පදනමේ සුබ සාධන කටයුතු සඳහාය. සී.එස්.එන්. සමාගම යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් කරගෙන යන ලාභ උපයන ව්‍යාපාරික ආයතනයකි.යම් පදනමක සුබසාධන කටයුතු සඳහා ලබාදෙන දේපලක් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික ආයතනයකට ලබාදීම එම පනතට අනුව බරපතළ වංචාවක් බව සඳහන් වෙයි. ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා එම පදනමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් එම ඉඩම සී.එස්.එන්. සමාගමට ලබාදීම ඔහු දැනුවත්ව සිදු කර ඇති බව මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ඒ සම්බන්ධව සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය විය. මේ සම්බන්ධව මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත පරීක්ෂණ පවත්වා බොහෝ කරුණු තහවුරු කරගෙන අවසානයේ මෙසේ ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතාගෙන් පැය තුනක් පමණ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබුණි. ඊට පෙර මෙම ඉඩමට අදාළව කටයුතු කළ නිලධාරීන් ගණනාවකින්ද ප්‍රශ්න කර තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න