ආදර්ශවත් පොලිස් ලොක්කෙක් තෙබුවන පොලීසියට | දිනමිණ

ආදර්ශවත් පොලිස් ලොක්කෙක් තෙබුවන පොලීසියට

බුදුරජාණන්වහන්සේගේ බණ දේශනා කරමින් වැරදි කරන අයගේ හිත සනසන ඉන් ඉදිරියට වැරදි නොකර යහපත් කල් ක‍්‍රියාවෙන් ජීවත් වීමට යහමඟ පෙන්වන පොලිස් නිලධාරියෙක් තෙබුවන පොලීසියේ සිටියි.

මෙම පොලිස් නිලධාරියා තෙබුවන පොලිසියට මීට අවුරුද්දකට පෙර ස්ථානාධිපතිතුමා වශයෙන් වැඩ භාරගෙන ඇත. ටික කලක් කාලය මෙසේ ගෙවී යන අතරතුර ඔහු ගැන තෙබුවන පොලිස් වසම් තුළ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක්වී ඇත. මෙම පොලිස් නිලධාරිවරයා ද්‍රවිඩ ජාතික අයවුවත්, සිංහල අයකුට වඩා ධර්ම කරුණු කාරණා දනී. මෙම පොලිස් නිලධාරීතුමා සුළු ආරවුල් මත පැමිණෙන මහජනයා හට කිසිම දිනෙක සැර පරුෂ වචන නොකියා ඒ අයගෙන් කරුණු අසා බුදුරජාණන්වහන්සේගේ බණ දේශනා පවත්වමින් ඔවුන් යහපත් භාවයට පත් කරයි. තවද ඔහු බාර ගත් රාජකාරී කළ දින සිට එම පොලිස් වසම තුළ අපරාධ රැල්ල අඩුවේගෙන යන බව ද ප්‍රදේශවාසීහු මහත් සතුටෙන් පැවසූහ. 

ගල්පාත සමූහ

එච්. ඩි. ඥාණපාල


නව අදහස දක්වන්න