සෙම පීනස ඇදුමෙන් දරුවන් පීඩි විඳිනවාද? | දිනමිණ

සෙම පීනස ඇදුමෙන් දරුවන් පීඩි විඳිනවාද?

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

ඇදුම පීනස  ලොකු කුඩා ඔනෑම කෙනෙකුට හැදෙන්න පුළුවන් ලෙඩක් කියල හැමෝම දන්නවා. ඒත් ඇදුම පීනසෙන් සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබන්න පුළුවන් කියල ඔබ විශ්වාස කරනවාද? එදා රත කල්කය වගේම ජලයටත් ඇදුම පීනස හොඳකරන්න පුළුවන් කියල සමාජයේ මතයක් තිබුණා. ඒ නිසයි අපි මේ ගැන කතාකරන්න හිතුවෙ. අහන්න සෙම් රෝග වලින් පීඩා විඳින ඔබට එයින් මිදෙන්නෙ කොහොමද කියල අපි කියන්නම්. 


අදහස් 1ක් ඇත

mage piya ayurweda wisesakgnyeki ewakata siti,, ( darmasena wedaduru, ) daruwange sema roga hathiya ( kaka l kassa )yanadiyata sarkaraja kalkayen abuldodam mipani,, iguru yusa,, ekata missra kara dena leha yen me siyalla suwa path kara ayuru ma, ath dakimen ugatthemi, eya itha sarthaka osuweki,, ratha kalkaya dunne rathhagayen sadunu roga walataya,, , ladaru same bibili adikawa damima, nitharama adimata rathagaya kalkaya dimen ema roga suwa wuwaya unata kiri guliya dimen thana kiri samaga yna basa giyaya ,,mage wedadur piyagen ma lada ath dakimya,mage piyata niwan suwa!

නව අදහස දක්වන්න