කසළ බැහැර කිරීමේ ගැටලුව යළිත් ගම්පොළ නගර සභාවට පැන නැගලා | දිනමිණ

කසළ බැහැර කිරීමේ ගැටලුව යළිත් ගම්පොළ නගර සභාවට පැන නැගලා

 ගම්පොළ සමූහ

කසළ ගැටලුවෙන් බැට කෑ ගම්පොළ නගර සභාවට විසඳුමක් ලෙස මහනුවර නගර සභාවෙන් කසළ බැහැර කරලීමට අවස්ථාව දී තිබුණ ද මෙම මස 31 දිනෙන් අවස්ථාව අවසන් කරන බව මහනුවර නාගරික කොමසාරිස්වරයා දන්වා තිබීමෙන් ගම්පොළ නගර සභාව යළිත් උග්‍ර ගැටලුවකට මුහුණ පා ඇත.

ගම්පොළ නගර සභාව සතුව කසළ බැහැර කරලීමට හත්තලාව ප්‍රදේශයේ අක්කර හතක භූමි භාගයක් තිබුණද එම අවදියේ පාලකයන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් එය සභාවට අහිමි විය.

පසුව ගම්පොළ නගර සභාවේ එකතු වන කැළි කසළ අටබාගේ ප්‍රදේශයේ මහවැලි ගඟ ආශ්‍රිතව බැහැර කළ අතර එහි ඇති වූ ගැටලුව සමඟ අම්බුළුවාව කඳ මුදුනට එම කසළ බැහැර කරලීය.

ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධය හා එම ප්‍රදේශය නාය යෑම සමඟ යළිත් ගම්පොළ කසළ ගැටලුව මතු වූ අතර ක සළ බැහැර කරලීමට ස්ථානයක් නොමැතිව නගරය තුළ මාස තුනක් පමණ කසළ ගොඩ ගැසී තිබිණි.

ඇතිවූ උග්‍ර පාරිසරික හා සෞඛ්‍යය ගැටලු සමඟ සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මහනුවර මහ නගර සභාවෙන් එහි කසළ දැමීමට අවසර ලැබී තිබුණි.

නමුත් හදිසියේම නාගරික කොමසාරිස්වරයා මේ බව ගම්පොළ නගර සභාවට මෙසේ කසළ දැමීම නවතන ලෙස දන්වා තිබේ.

මේ පිළිබඳව ගම්පොළ නගර සභා ලේකම් ගාමිණී ජයවික්‍රම මහතාගෙන් විමසීමේදී ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙම තත්ත්වය සමඟ නගර සභාව උග්‍ර ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටින බවය.

මේ ගැටලුව පිළිබඳව පළාත් පාලන කොමසාරිස් ඇතුළු වගකිවයුතු අංශ වෙත දන්වායැවු බවද මෙයට විසඳුමක් නොලැබුණහොත් පවතින වර්ෂාවත් සමඟ නගර සභාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්වන බවද ඔහු සඳහන් කළේය. 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...