මොනරාගල - වැල්ලවායේ අක්.20000ක ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් | දිනමිණ

මොනරාගල - වැල්ලවායේ අක්.20000ක ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක්

ශිරෝමි අබයසිංහ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍රස්ථානය කර ගනිමින් ඇරඹෙන ආර්ථිකපුරය සඳහා මොණරාගල සහ වැල්ලවාය ප්‍රදේශවල අක්කර විසි දාහක පමණ ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් සිදු කිරීමට රජය සැරසේ.

හම්බන්තොට වරාය, මත්තල ගුවන් තොටුපොල මුල් කර ගනිමින් හම්බන්තොට කර්මාන්තපුරය ඇරඹෙන්නේ තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ දහයක රැකියා බිහි කරන රජයේ වැඩ පිළිවෙල යටතේය. හම්බන්තොට කර්මාන්ත පුරය සඳහා ඉඩම් ගැනීමේදී පදිංචිකරුවන් කිසිවෙක් මුල් බිම්වලින් ඉවත් නොකරන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

දැනට තිබෙන නිවාස එලෙසම තිබියදී කර්මාන්තපුරය සඳහා ඉඩම් හඳුනා ගැනිමට රජය අපේක්ෂා කරයි. හම්බන්තොට කර්මාන්තපුරය ව්‍යාපෘතිය යටතේ මොණරාගල වැල්ලවාය ඇතුළු ප්‍රදේශ රාශියක් මුල් කර ගනිමින් රැකියා බිහි කරන කර්මාන්ත ආරම්භ කරන බව ද කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කරයි. 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...