සමුද්‍රීය ආරක්ෂණයෙන් නාවික හමුදාවට කෝටි 226ක් | දිනමිණ

සමුද්‍රීය ආරක්ෂණයෙන් නාවික හමුදාවට කෝටි 226ක්

ඇවන්ගාර්ඩ් පෞද්ගලික සමාගම සතුව පැවැති සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරි කටයුතු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව, පසුගිය 2016 වසර තුළ රුපියල් කෝටි 226 කට අධික මුදලක් රජයට උපයා දීමට සමත් වී ඇත. ඒ අනුව 2016 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා මෙහෙයුම් 6371 කට නාවික හමුදාව සම්බන්ධ වී ඇත. ඉන් 5928 ගාල්ල වරායෙන් සිදු කර ඇති අතර, කොළඹ වරායෙන් සිදු කර ඇති මෙහෙයුම් ගණන 443කි.

2015 නොවැම්බර් මස 13 වැනි දින මේ රාජකාරිය නාවික හමුදාවට පවරාගත් අතර එදා සිට, පෙරේදා (2) වන විට උපයා ඇති සමස්ත ආදායම රුපියල් කෝටි 263ක් වේ.

ඒ අනුව නැව් වාර 7, 457ක මෙහෙයුම් සඳහා නාවික හමුදාව සම්බන්ධ වී ඇති අතර, එමගින් රුපියල් කෝටි 263 කට අධික මුදලක් රජය වෙත උපයා දී ඇත. ඒ අනුව, ගාල්ල සහ කොළඹ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන මඟින් පිළිවෙළින් මෙහෙයුම් 6922 සහ 535ක් සිදු කර ඇති අතර, දළ වශයෙන් මසක් තුළ මෙහෙයුම් 573ක් පමණ සිදු කර ඇත.

තවද, මේ මඟින් ගාල්ල සහ කොළඹ යන මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන ඔස්සේ අවි ආයුධ ලබා ගැනීම, රඳවා ගැනීම, නිකුත් කිරීම සහ ඒහා අනුබද්ධ අනෙකුත් ආරක්ෂක සේවාවන් දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආරක්ෂක කණ්ඩායම් සඳහා සපයනු ලැබේ. සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරි කටයුතු සිදු ‍කිරීමෙන් උපයාගත් එම ආදායම රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල වෙත සෘජුවම බැර කිරීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලදී.

පෙර පැවැති ආරක්ෂක ගිවිසුම අවලංගු වීමත් සමඟ වෙළෙඳ නැව් සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීම සහ වෙළෙඳ නෞකාවන්ට ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා ආරක්ෂක සමාගම් වෙත ‍සේවා සැපයීම යන කර්තව්‍යයන් නාවික හමුදාව වෙත පැවරිණි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද විශේෂ නියෝගයක් මත ‍එම කටයුතු නාවික හමුදාව විසින් භාර ගන්නා ලදී.

එම රාජකාරීන් භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව වෙළෙඳ නෞකාවන්හි සාගරික ආරක්ෂක රාජකාරීන් සඳහා ගිනි අවි සහ පතරොම් ලබා දීම නාවික හමුදාව සතු ප්‍රධාන රාජකාරිය විය. එමෙන්ම, අධි අවදානම් කලාප හරහා නිරන්තරයෙන් යාත්‍රා කෙරෙන වෙළෙඳ නෞකාවන්හි ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවන් ගාල්ල සහ කොළඹ ප්‍රදේශයන් හරහා ඉතා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට නාවික හමුදා නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් කටයුතු කර ඇත. 


නව අදහස දක්වන්න