බැසිලිකාව යන පාර නිසා මාරකයක්

රාගම තේවත්ත ජාතික බැසිලිකාව වෙත දිවෙන ප්‍රධාන මාර්ගය අලුත් වැඩියාකිරීම මන්දගමීවීම නිසා ජනතාව මහතා ්අපහසුතාවයට පත්ව තිබේ.

අලුත් වැඩියාවට ගේ ආ ගල් කුඩු  හේතුවෙන් කුඩා දරුවන් ඇතුළු විශාල ප්‍රමාණයක් ස්වශන අබාධ ලක්ව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරයි.

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...