මෙරට විශාලතම ටයර් කර්මාන්තශාලාවට මුල්ගල තැබේ | දිනමිණ

මෙරට විශාලතම ටයර් කර්මාන්තශාලාවට මුල්ගල තැබේ

විමුක්ති දුෂාන්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීමට යෝජිත විශාලතම ටයර් කර්මාන්තශාලාවට මුල්ගල තැබීම අද හොරණ, වගවත්ත ආයෝජන මණ්ඩල කර්මාන්ත කලාපයේ දී  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සුරතින් සිදුවිය.

මෙම ටයර් කර්මාන්ත සංකීර්ණයේ සම්පූර්ණ ආයෝජනය රුපියල් බිලියන 11.25කි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...